Plugin tự động add email vào file tải về đối với file google drive

    1,800,000

    email của khách hàng được add tự động vào file tải về trên google drive, tiết kiệm thời gian và tránh việc chia sẽ lại link