Plugin wordpress cho Kiếm Tiền Shopee Affiliate – Deeplink system

Plugin wordpress cho Kiếm Tiền Shopee Affiliate – Deeplink system

Khi bạn kiếm tiền qua hệ thống affiliate của shopee thì bạn nên cài 1 plugin rất thiết đó là plugin tạo deeplink ( link kiếm tiền từ shopee).

Plugin này dành cho các bạn kiếm tiền khi đăng ký trực tiếp affiliate từ shopee đăng ký ở https://shopee.vn/affiliate/

Việc đăng ký rất đơn giản bạn chỉ cần có fanpage có 1 lượng view hay lấy link 1 group đông khách để điền vào hoặc website của bạn (để shopee biết bạn là thế nào để kiếm tiền bằng affiliate) Sau khi bạn có tài khoản kiến tiền từ shopee và bạn có website bằng wordpress để bắt đầu kiếm tiền. thì chúng ta bắt đầu thôi.

Bạn sẽ kiếm tiền với tỷ lệ hoa hồng cao hơn accesstrade ( đơn vị trung gian ).

Cài đặt plugin như bình thường các plugin khác.

Sau khi cài đặt xong bạn tiến hành cầu hình Link Deeplink từ shopee, vào website để copy deeplink https://console.partnerize.com/v2/creative/tracking

shopee 4

shopee 3

shopee 5

deeplink shopee 1 deeplink shopee 2

Rất dễ đúng không !

Cùng Xem Video Nhé:

Để download plugin này bạn có thể Donate cho người Viết Plugin 5$ hay 100.000 VNĐ qua các hình thức

Momo :

momo

Hay

Paypal link : paypal.me/robertnguyen13

Email support webdepnhanh.com@gmail.com . Sau khi thanh toán bạn có thể mail về mail này để admin kích hoạt link download plugin cho bạn

Hotline support: +84913642029

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *