Phòng marketing Thuê ngoài – Hoạt động Ngay – Hiệu quả kinh doanh tăng nhanh- Không tốn Lương Nguyên Phòng – Không Tốn chi phí nhân sự và chế độ đãi ngộ
Thương Hiệu
Hiệu Quả Kinh Doanh
Marketing

1. BRANDING

 • Xây dựng chiến lược, Kế hoạch Marketing – Truyền thông để phát triển, nâng cao độ phủ và giá trị thương hiệu .
 • Duy trì và phát triển hình ảnh thương hiệu , nhằm xây dựng tính cách thương hiệu, nâng cao giá trị thương hiệu và sự yêu mến của ứng viên đối với thương hiệu
 • Nghiên cứu thị trường, giám sát tất cả các hoạt động tiếp thị, sáng kiến và kiểm soát chi phí hiệu quả

2. DIGITAL MARKETING:

 • Chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động Digital Marketing: xây dựng kế hoạch, ngân sách, nguồn lực, báo cáo kết quả, kiểm soát vận hành, tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo Google Ads, Facebook Ads, … theo chiến lược Thương hiệu đã đề ra.
 • Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch nội dung và phát triển các kênh truyền thông Online hiện có của Phòng Tuyển dụng bao gồm: Website tuyển dụng, Facebook Fanpage, Youtube, Linkedin,…
 • Nghiên cứu xu hướng truyền thông và thực hiện tối ưu hóa hiệu quả hoạt động Digital Marketing và báo cáo định kỳ.
 • Duy trì sự hiện diện truyền thông Thương hiệu Tuyển dụng trên tất cả các kênh Digital marketing.

3. EVENT & PR:

 • Nghiên cứu thị trường Tuyển dụng, đối thủ cạnh tranh để có cơ sở cho việc đề xuất và quản lý triển khai có hiệu quả các chương trình – sự kiện, kế hoạch truyền thông, marketing.
 • Lead tổ chức các Sự kiện truyền thông/tuyển dụng cho Phòng Tuyển dụng.
 • Xây dựng và phát triển nguồn dữ liệu ứng viên tiềm năng.
 • Thực hiện các việc khác liên quan.

Quản lý Marketing Cho Bạn Chúng Tôi Thực hiện Những gì ?

1. Lập kế hoạch Marketing tổng thể và điều phối công tác triển khai/giám sát triển khai các hạng mục Marketing quảng bá dự án và hỗ trợ kinh doanh.

– Nghiên cứu, thu thập thông tin các chương trình Marketing và xu hướng Marketing các sản phẩm bất động sản trên thị trường.

– Điều phối công tác xây dựng ý tưởng Marketing cho dự án và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh.

– Điều phối công tác kế hoạch và giám sát triển khai các chương trình Marketing trực tiếp; chương trình truyền thông – quảng cáo hỗ trợ kinh doanh. (Thông điệp, phương tiện truyền thông, tổng hợp báo cáo; giám sát, theo dõi liên tục hiệu quả kênh truyền thông, thông điệp quảng cáo và đề xuất điều chỉnh kịp thời…); kế hoạch Digital Marketing (banner online, social media marketing, quản lý, phát triển các trang cộng đồng (Forum, Facebook…). Kiểm soát, đánh giá hiệu quả triển khai.

– Điều phối/Lập kế hoạch và tổ chức triển khai các sự kiện hỗ trợ bán hàng/quảng bá hình ảnh thương hiệu Công ty và các sự kiện nội bộ cho quý/năm (ý tưởng, ngân sách, phân bổ nhân sự…); thực hiện báo cáo, đánh giá kết quả sau sự kiện.

– Quản lý ngân sách Marketing các dự án; Định hướng và điều chỉnh mức ngân sách dự kiến phù hợp cho từng hạng mục Marketing.

2. Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu Công ty.

– Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu Công ty theo từng giai đoạn và tổ chức triển khai.

– Điều phối việc thiết lập bộ quy chuẩn đưa ra các quy định cho hệ thống thương hiệu Công ty và các dự án.

– Điều phối công tác triển khai đồng bộ hệ thống nhận diện thương hiệu Công ty trong toàn hệ thống (hệ thống biểu mẫu văn phòng, hệ thống biển hiệu, công cụ quảng bá…); Quản lý, giám sát việc tuân thủ thực hiện theo bộ chuẩn thương hiệu.

– Điều phối công tác triển khai đồng bộ hình ảnh nhận diện dự án trong các công cụ/chương trình marketing, tại mặt tiền dự án, phòng kinh doanh, hệ thống sàn giao dịch, và các điểm tiếp cận khách hàng tập trung; Quản lý, giám sát việc tuân thủ thực hiện theo bộ chuẩn thương hiệu.

– Phân tích và định hướng tham dự các chương trình tài trợ trên các phương tiện truyền thông (đài truyền hình, báo chí,..) và tài trợ cộng đồng, giải thưởng.

– Điều phối công tác tổ chức tham dự các triển lãm, hội chợ, hội thảo, các họat động liên quan đến quảng bá thương hiệu.

– Điều phối công tác quan hệ báo chí và xử lý thông tin truyền thông. (Thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ với báo đài, các công ty truyền thông; Cung cấp & cập nhật thông tin và hình ảnh liên quan đến Công ty/dự án cho phóng viên các báo đài theo kế hoạch; Phối hợp với Ban lãnh đạo & quản lý trực tiếp xử lý khủng hoảng truyền thông…)

– Điều phối công tác xây dựng bộ tài liệu giới thiệu công ty, các phim/clip giới thiệu phục vụ công tác quảng bá thương hiệu và truyền thông nội bộ.

– Phối hợp với các phòng ban liên quan thực hiện các chương trình truyền thông nội bộ và xây dựng văn hóa Công ty.

3. Phối hợp lên ý tưởng & triển khai một số công tác liên quan đến Phòng Kinh doanh/căn hộ mẫu và các công cụ nhận diện/quảng bá tại dự án.

– Điều phối việc cung cấp các yêu cầu Marketing, phối hợp lên ý tưởng bố trí thiết kế Phòng Kinh doanh – Căn hộ mẫu nhằm đảm bảo tính hợp lý, phục vụ kinh doanh và phối hợp trong các công tác triển khai liên quan nhằm đảm bảo yêu cầu Marketing.

– Lên kế hoạch và tổ chức triển khai các công cụ nhận diện & quảng bá dự án tại khu vực Phòng KD – Căn hộ mẫu và khu vực quanh dự án (billboard, pano/tường rào, signboard điều hướng…).

– Điều phối công tác duy trì hình ảnh trang trí tại dự án, phòng kinh doanh/căn hộ mẫu nhằm đảm bảo uy tính hình ảnh thương hiệu với Đối tác, Khách hàng (phối hợp với các bộ phận liên quan).

C. Công tác khác

– Tham gia Ban Quản Lý Dự Án, đề xuất ý tưởng, phản biện quy hoạch & thiết kế dự án trong quá trình phát triển dự án đầu tư.

– Tham gia xây dựng quy trình, quy định, chính sách và các công cụ phục vụ công tác tiếp thị của Công ty.