BẢNG GIÁ THUÊ DỊCH VỤ HOSTING

 • Gói 1
  đ99000 tháng
  • Miễn phí cài đặt
  • 1 GB
  • 40 GB
  • 3 FTP/Database
  • 5 Tên miền con
  • 10 Mailbox/tên miền
  • thanh toán trước 1 năm
 • Gói 2
  đ185000 tháng
  • Miễn phí cài đặt
  • 2 GB
  • 60 GB
  • 3 FTP/Database
  • 10 Tên miền con
  • 10 Mailbox/tên miền
  • thanh toán trước 1 năm
 • Gói 3
  đ230000 tháng
  • Miễn phí cài đặt
  • 3 GB
  • Lưu lượng Unlimited
  • 3 FTP/Database
  • 10 Tên miền con
  • 10 Mailbox/tên miền
  • thanh toán trước 1 năm
 • Gói 4
  đ330000 tháng
  • Miễn phí cài đặt
  • 5 GB
  • Lưu lượng Unlimited
  • 4 FTP/Database
  • 10 Tên miền con
  • 20 Mailbox/tên miền
  • thanh toán trước 1 năm
 • Gói 5
  đ750000 tháng
  • Miễn phí cài đặt
  • 10GB
  • không giới hạn
  • 5 FTP/Database
  • 10 Tên miền con
  • 30 Mailbox/tên miền
  • thanh toán trước 1 năm
 • Gói 6
  đ950000 tháng
  • Miễn phí cài đặt
  • 15gb
  • Không giới hạn
  • 5 FTP/Database
  • 10 Tên miền con
  • 50 Mailbox/tên miền
  • thanh toán trước 1 năm
Gói chức năng Phí cài đặt
Bổ sung dung lượng 20.000 VNĐ/ 100 MB
Bổ sung lưu lượng 30.000/ 5 GB  hoặc 500.000/không giới hạn
Bổ sung 3 Mailbox 30.000 VNĐ
Bổ sung ngôn ngữ tiếng Hàn Quốc vào website. Không áp dụng cho trang quản trị. 500,000 VNĐ
Sao lưu dữ liệu hàng tuần
Bổ sung CSDL 50.000/1 Database
Ngôn ngữ hỗ trợ ASP/ASP.NET/PHP
Tiêu chuẩn Database MSSQL 2000/2005,MySQL
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7