Dịch vụ thiết kế Webapp

“phát triển các ứng dung nền web, di động : Ứng dung quản lý nhanh viên, ứng dung quảng lý công văn, ứng dung quản lý kho, ứng dung quản lý công ty….đội ngũ chuyên nghiệp có kinh nghiệm trong quá trình làm việc lâu năm với các đối tác, và triển khai các ứng dung theo yêu cầu cá nhân và doanh nghiệp