No. Nội Dung Thực Hiện Đơn Vị Gói Căn Bản Gói Nâng Cao Ghi Chú
1 Chăm sóc tối ưu hóa SEO Gói 1 1 Phụ thuộc vào thuộc toán google
2 Bảo Mật website ( phối hợp và làm việc các đơn vị liên quan ) Gói 1 1 Can thiệp kỹ thuật source code
3 Backup Lưu trữ dữ liệu Gói 1 1 Hàng Tuần
4 Viết Bài chuẩn SEO từ 500 word Bài 10 20 Tháng
5 Thiết kế Banner Banner 1 3 Tháng
6 Hỗ trợ tạo Email theo tên miền trên Hosting
7 Đăng ký với bộ công thương Gói Không
8 Hỗ trợ tư vấn quảng cáo chiến lược marketing Gói Không
Giá Tiền    1,900,000       2,500,000 Tháng

Tùy theo nhu cầu nâng cao của khách hàng, đội ngủ team